Bedrijfshulpverlener Herhaling

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht de werkgever om de Bedrijfshulpverleners goed opgeleid te houden. Indien gewenst kan aan de hand van een meerjarenplanning gewerkt worden. Hierdoor is het goed mogelijk om de Bedrijfshulpverleners gemotiveerd en goed geïnformeerd te laten functioneren. Deze opleiding borduurt voort op de opleiding Bedrijfshulpverlening Basis en wordt aangevuld met organisatiespecifieke situaties en nieuwe onderwerpen.

Hieronder volgen de module-eisen die aan de opleiding Bedrijfshulpverlener Herhaling gesteld worden. Afhankelijk van uw wensen en behoeften is het mogelijk, in overleg met arbo match, organisatiespecifieke onderdelen aan de opleiding toe te voegen.

Doelgroep:
Alle medewerkers welke in een eerder stadium de opleiding Bedrijfshulpverlener Basis doorlopen hebben.

Geef een reactie