Personeelspresentaties

Naast het opleiden van BHV’ers, dienen ook de overige aanwezige personeelsleden op de hoogte gesteld te worden van de op de locatie geldende regels, richtlijnen, afspraken en procedures. arbo match informeert deze medewerkers graag tijdens een presentatie over deze belangrijke zaken. Dit biedt medewerkers de kans op vragen te stellen en (belangrijke) opmerkingen te plaatsen, die direct door arbo match kunnen worden beantwoord en/of behandeld. De presentatie zal ongeveer 1 uur in beslag nemen.

Alle medewerkers binnen uw organisatie of instelling dienen op de hoogte gesteld te worden van datgene wat van hen verwacht wordt, wanneer zij geen functie uitoefenen tijdens calamiteiten zoals brand en/of ongevallen. Deze medewerkers moeten weten bij wie zij binnen de organisatie terecht kunnen voor vragen en/of advies. Verder moeten deze medewerkers weten wat zij moeten doen of laten bij het afgaan van een akoestisch en optisch signaal. Deze vereisten worden op deskundige wijze, in korte tijd bijgebracht. In deze presentatie worden alle veiligheidsaspecten en handelingen naar voren gehaald, die nodig zijn om een snelle ontvluchting mogelijk te maken.

arbo match benadrukt dat niet alleen de training van BHV’ers belangrijk is, maar ook de overige medewerkers moeten op de hoogte zijn van hoe zij bij kunnen dragen aan een veilige, doeltreffende en snelle ontruiming van de in het pand aanwezige personen. De volgende onderwerpen worden in ieder geval meegenomen in de presentatie:

– Wat staat er in het ontruimingsplan?
– Wie zijn de Bedrijfshulpverleners/ ontruimer?
– Wat kun je van de Bedrijfshulpverleners/ontruimer verwachten?
– Hoe snel kan een brand zich ontwikkelen?
– Welke blusmiddelen zijn er binnen de organisatie aanwezig en hoe werken deze?
– Welke verantwoording hebben de medewerkers?
– Gedrag van mensen bij een brand en/of ongeval.

In overleg met u als opdrachtgever, stelt arbo match een definitief programma op van gegevens die worden behandeld tijdens deze presentatie.