Ploegleider/Coördinator Bedrijfshulpverlener

arbo match zet de opleiding Ploegleider /Coördinator Bedrijfshulpverlener als in-company training op. Deelnemers aan deze opleiding worden klaargestoomd om een leidinggevende rol te spelen in het geval van calamiteiten (ongevallen, brand, e.d.). Door de opleiding als in-company training op te zetten, wordt efficiënt ingespeeld op bedrijfsspecifieke en/of werkplekspecifieke situaties. Reis- en verblijfskosten voor de deelnemers worden hierdoor beperkt.

Doelgroep:
De medewerkers welke in het kader van het ontruimingsplan verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de Bedrijfshulpverleners in geval van een calamiteit.

Toelatingseis:
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van het diploma Bedrijfshulpverlener Basis.

Doelstelling:
Na het volgen van deze module is men in staat om tijdens incidenten:
–    Volgens (vooraf) opgestelde procedures, op de juiste wijze leiding te geven aan de Bedrijfshulpverleners binnen
de organisatie.

Deelnemers:
Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus bedraagt 14 personen. Overschrijdt u dit aantal personen, dan overlegt arbo match met u over de mogelijkheden.

Lesmateriaal:
–    Basisopleiding BHV        (NIBHV)
–    Ploegleider BHV             (NIBHV)

Inhoud:
Tijdens de cursus zal o.a. aandacht worden besteed aan:
–    Theorie, onder andere: organisatie Bedrijfshulpverlening, communicatieoefeningen, ontruimingsoefeningen
(verkenning en inzet);
–    Praktijk, onder andere: begeleiden van inzetten, communicatieoefeningen en ontruimingsoefeningen
(verkenning en inzet)

Opleidingsduur:
De opleiding Ploegleider/ Coördinator Bedrijfshulpverlener zal verzorgd worden in 1 dag of 2 dagdelen, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.

Lestijden:
Van 08.30 uur – 16.30 uur. In overleg met arbomatch is het mogelijk de lestijden aan uw wensen aan te passen.

Examen:
De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het certificaat Hoofd Bedrijfshulpverlener ontvangen.

Locatie:
Extern: Leslocatie arbo match bv. te Dronten
In-company: Van de opdrachtgever vragen wij t.b.v. de opleiding een instructieruimte ter beschikking te stellen voorzien van white-board, markers en een projectiescherm en een gelegenheid om praktische oefeningen (communicatie, ontruimingsoefening(en), e.d.) uit te voeren.