Vluchtweg- en Veiligheidsplattegronden

Aan ieder Bedrijfshulpverleningsplan dienen Vluchtweg- en Veiligheidsplattegronden te worden toegevoegd. Naast de locaties van de kleine blusmiddelen staan hierin onder andere de (nood)uitgangen, diverse (gas/electra/water)afsluiters en verbandmiddelen aangegeven. Het aantal tekeningen dat aan het Bedrijfshulpverleningsplan moet worden toegevoegd is onder andere afhankelijk van de oppervlakte, hoogte en complexiteit van de locatie. Belangrijk hierbij is, dat alle eerder genoemde zaken – welke op de plattegrond staan aangegeven – goed zichtbaar zijn.

De Vluchtweg- en Veiligheidsplattegronden kunnen tevens gebruikt worden als basis voor informatiepanelen. Deze panelen vertellen de lezer welke handelingen hij/zij moet verrichten in geval van een calamiteit. Hierbij valt te denken aan overzichtsplattegronden in een centrale hal, of aan panelen voor op de werkplek(ken). Als opdrachtgever kunt u uw wensen met betrekking tot de diverse Vluchtweg- en Veiligheidsplattegronden aangeven, uiteraard binnen de grenzen van de veiligheid. arbo match voorziet u hierin van advies. Zo is het mogelijk dat u onder andere het volgende op uw Vluchtweg- en Veiligheidsplattegronden wilt vermelden:

– Een deelplattegrond met aanwijzingen zoals ‘u bevindt zich hier’;
– Een korte taakomschrijving voor op de werkplek;
– Het vermelden van interne alarmnummers.