Herhalingsdag EHBO

Om vaardigheden bij te houden is het van groot belang om de in de  basiscursus opgedane leerstof, zowel theoretisch als praktisch regelmatig te oefenen. Het grootste probleem bij het hebben van het EHBO-diploma is het houden van het diploma. Uiteenlopende redenen vormen de grondslag voor het slechts gedeeltelijk of niet kunnen bijwonen van – voornamelijk in de avonduren gedoceerde – verplichte herhalingstrainingen. arbo match heeft hiervoor meerdere, eenvoudige en doeltreffende oplossingen gevonden.

Met name in organisaties waar het risico op ongevallen en overige calamiteiten hoog is, zou u ervoor kunnen kiezen om uw medewerkers meerdere malen per jaar deel te laten nemen aan een Herhalingsdag, terwijl de lessen ook over een aantal dagen/avonden verzorgt kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat uw medewerkers volledig op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van E.H.B.O. in geval van calamiteiten.

Per jaar wordt geadviseerd om 8 tot 16 uur te besteden aan Herhalingscurssen, zodat uw medewerkers competent blijven. Zo worden de lessen van arbo match niet saai maar motiverend.

Toelatingseis:
De cursist dient te beschikken over een (geldig) Eenheidsdiploma E.H.B.O.

Doelstelling:
Vaardig blijven en nieuwe kennis opdoen voor het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongevallen.

Deelnemers:
Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus bedraagt 12 personen. Overschrijdt u dit aantal personen, dan overlegt arbo match met u over de mogelijkheden.

Lesmateriaal:
Laatste druk lesboek van Het Oranje Kruis.

Inhoud:
De in het voorgaande jaar opgedane lesstof word op hoofdlijnen behandeld, eventueel aangevuld met van uw medewerkers afkomstige items. Deze didactiek motiveert uw medewerkers, omdat zij op basis van eigen inbreng efficiënter kunnen gaan handelen in praktijkgerichte situaties. Bovendien is het mogelijk dat u als opdrachtgever, in overleg met arbo match, diverse situaties inbrengt, ter aanvulling van de inhoud van deze cursus.

Cursusduur:
De Herhalingsdag E.H.B.O. wordt in één dag verzorgd. Bij de keuze voor een in-company cursus bestaat de mogelijkheid de Herhalingsdag op te delen in twee dagdelen.

Lestijden:
Van 08.30 uur – 16.30 uur. In overleg met arbo match en bij de keuze voor een in-company cursus is het mogelijk de lestijden aan uw wensen aan te passen.

Examen:
Doordat onze instructeurs bevoegd zijn, kijken en toetsen zij het niveau van de cursist tijdens de herhalingslessen, bij een goede beoordeling volgt het advies om het diploma te verlengen.

Locatie:
Extern: Leslocatie arbo match bv. te Dronten.
In-company: Van de opdrachtgever vragen wij t.b.v. de opleiding een instructieruimte ter beschikking te stellen, voorzien van een whiteboard, markers, een projectiescherm en een gelegenheid om praktische oefeningen uit te voeren.