Bedrijfshulpverlening Basis

De cursus bedrijfshulpverlener (BHV’er) bestaat uit twee dagen of vier dagdelen (16 uur). Afhankelijk van uw wensen kunt u deze cursus in-company (uw organisatie) of extern (lesaccommodatie arbo match te Dronten) volgen. De cursus wordt in detail verzorgd en bestaat onder andere uit brandveiligheid en levensreddend handelen. De cursus wordt afgesloten met een examen, waarbij u de mogelijkheid heeft te kiezen uit een certificaat of een landelijk erkend diploma.

Hieronder volgen de module-eisen die aan de opleiding Bedrijfshulpverlener Basis gesteld worden. Afhankelijk van uw wensen en behoeften is het mogelijk de indeling van de cursus, in overleg met arbo match, aan te passen.

Toelatingseis:
De cursist dient minimaal te beschikken over een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Doelstelling:
Het geven van de informatie, welke noodzakelijk is om in geval van een calamiteit binnen de organisatie direct handelend op te kunnen treden.

Deelnemers:
Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus bedraagt 14 personen. Overschrijdt u dit aantal personen, dan overlegt arbo match met u over de  mogelijkheden.

Lesmateriaal:
Iedere deelnemer dient voor deze opleiding het boek ‘BHV Bedrijfshulpverlening’ in zijn/haar bezit te hebben. arbo match levert de meest recente drukversie van het lesmateriaal als onderdeel van deze opleiding.

Inhoud:
Tijdens de opleiding Bedrijfshulpverlener Basis worden de deelnemers getraind in:
–    Levensreddende handelingen;
–    Reanimatie;
–    Brandpreventie- en bestrijding;
–    Ontruimingsleer.

Dagdeel 1:
Levensreddende handelingen:
–    Het melden van een ongeval;
–    Elementaire kennis van het menselijk lichaam;
–    Bewustzijnsstoornissen;
–    Ademhalingsstoornissen;
–    Slagaderlijke bloedingen;
–    Shock;
–    Uitwendige verwondingen (incl. behandeling hiervan);
–    Botbreuken;
–    Vergiftiging.

Dagdeel 2:
Reanimatie:
–    Kennis en belang van reanimatie;
–    Circulatiestilstand;
–    Ademhalingsstilstand;
–    Reanimeren bij volwassenen;
–    Reanimeren bij kinderen/baby’s.

Dagdeel 3:
Brandpreventie- en bestrijding:
–    Het melden van een brand;
–    Het verbrandingsproces;
–    Brandklassen en blusmethoden;
–    Blusstoffen en blustoestellen;
–    Brandpreventiemaatregelen.

Voor de praktijksituatie maakt arbo match gebruik van diverse middelen, waarmee het blussen van verschillende branden geoefend wordt.

Dagdeel 4:
Ontruimingsleer:
–    Arbeidsomstandighedenwet;
–    Ontruimingssituaties;
–    Vluchtroutes;
–    De verzamelplaats;
–    Zoektechnieken (voor lokalisatie van personen).

Opleidingsduur:
De opleiding Bedrijfshulpverlener Basis zal verzorgd worden in twee dagen of vier dagdelen, afhankelijk van uw wensen als opdrachtgever.

Lestijden:
Van 08.30 uur – 16.30 uur. In overleg met arbo match is het mogelijk de lestijden aan uw wensen aan te passen.

Examen:
De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het diploma Bedrijfshulpverlener Basis.

Locatie:
Extern: Leslocatie arbo match bv. te Dronten.
In-company: Van de opdrachtgever vragen wij t.b.v. de opleiding een instructieruimte ter beschikking te stellen, voorzien van een whiteboard, markers, een projectiescherm en een gelegenheid om praktische oefeningen (brandbestrijding en ontruiming) uit te voeren.