Ontruimings- en BHV-plannen

Bij opzetten van de Bedrijfshulpverleningsorganisatie is het ontruimingsplan van groot belang. Het ontruimingsplan bevat een omschrijving van de uit te voeren taken in geval van calamiteiten binnen uw organisatie. Het doel van het ontruimingsplan is het waarborgen van de veiligheid van gasten/bezoekers, klanten, leveranciers en medewerkers. Het ontruimingsplan is onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Het bedrijfsnoodplan verschaft duidelijkheid over het pand en de inrichting daarvan; met name de veiligheid, hoe te handelen bij ongevallen, brand, bommeldingen en/of agressie staat hierin uitvoerig beschreven.

arbo match benadrukt vanuit haar visie dat een Ontruimingsplan geen lijvig boekwerk moet zijn, maar een beknopt overzicht moet vormen van de handelingen die eventueel verricht zouden kunnen/moeten worden, mochten calamiteiten zich voordoen.

Een Bedrijfshulpverleningsplan moet daarentegen alle aanwezige materialen, middelen, gereedschappen en personen in kaart brengen, die ten behoeve van de veiligheid van het pand, aanwezig zijn.

arbo match levert al jarenlang Ontruiming- en Bedrijfshulpverleningsplannen die aan de gestelde normen voldoen, met een inhoud welke de kritische toets van de brandweer kan doorstaan. Onze medewerkers weten waar ze het over hebben en verwerken op een praktische manier uw theoretische problemen.