Bedrijfshulpverlener Herhaling

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht de werkgever om de Bedrijfshulpverleners goed opgeleid te houden. Indien gewenst kan aan de hand van een meerjarenplanning gewerkt worden. Hierdoor is het goed mogelijk om de Bedrijfshulpverleners gemotiveerd en goed geïnformeerd te laten functioneren. Deze opleiding borduurt voort op de opleiding Bedrijfshulpverlening Basis en wordt aangevuld met organisatiespecifieke situaties en nieuwe onderwerpen.

Hieronder volgen de module-eisen die aan de opleiding Bedrijfshulpverlener Herhaling gesteld worden. Afhankelijk van uw wensen en behoeften is het mogelijk, in overleg met arbo match, organisatiespecifieke onderdelen aan de opleiding toe te voegen.

Doelgroep:
Alle medewerkers welke in een eerder stadium de opleiding Bedrijfshulpverlener Basis doorlopen hebben.

Toelatingseis:
De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig diploma Bedrijfshulpverlener Basis.

Doelstelling:
Het opfrissen van de eerder opgedane kennis en het uitdiepen van diverse onderwerpen.
Aan de hand van het risicoprofiel van de organisatie zal in overleg met de opdrachtgever een programma vastgesteld worden.

Deelnemers:
Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus bedraagt 14 personen.
Overschrijdt u dit aantal personen, dan overlegt arbo match met u over de mogelijkheden.

Lesmateriaal:
Iedere deelnemer dient voor deze opleiding het boek ‘BHV Bedrijfshulpverlening’ in zijn/haar bezit te hebben. Het lesmateriaal wordt niet aangeleverd als onderdeel van deze opleiding. Mochten deelnemers niet in het bezit zijn van dit boek, dan levert arbo match de meest recente drukversie van het lesmateriaal (tegen meerprijs) aan.

Inhoud:
Bij afname van een in-company training kan in overleg met de opdrachtgever(s) een deel van het trainingsprogramma afgestemd worden op de behoeften van de organisatie(s). Aan de hand van een voorgesprek zal een inventarisatie plaatsvinden van mogelijke calamiteiten en situaties binnen uw organisatie(s). Hieraan zal tijdens de opleiding dan ook ruimschoots aandacht geschonken worden. arbo match kiest hierbij voor een maatgerichte aanpak.

Opleidingsduur:
De opleiding Bedrijfshulpverlening Herhaling zal verzorgd worden in één dag of twee dagdelen, afhankelijk van uw wensen als opdrachtgever.

Lestijden:
Van 08.30 uur – 16.30 uur. In overleg met arbo match is het mogelijk de lestijden aan uw wensen aan te passen.

Certificering / Diplomering:
De cursisten ontvangen na deelname het certificaat/diploma Bedrijfshulpverlener Herhaling.

Locatie:
Extern: Leslocatie arbo match bv. te Dronten.
In-company: Van de opdrachtgever vragen wij t.b.v. de opleiding een instructieruimte ter beschikking te stellen, voorzien van een white-board, markers, een projectiescherm en een gelegenheid om praktische oefeningen (brandbestrijding en ontruiming) uit te voeren.