Disclaimer

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks deze zorgvuldige samenstelling accepteert arbo match geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de tekst. arbo match sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor welke vorm van directe of indirecte schade dan ook die voortvloeit uit het contact leggen met en uit gebruik van de arbo match website of voor schade die voortvloeit uit de informatie en inhoud van deze website.

arbo match behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Links

De arbo match website bevat mogelijk links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van andere websites draagt arbo match geen verantwoordelijkheid. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de arbo match website, gaat u ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen.
arbo match respecteert uw privacy en zal er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in arbo match bestanden zorgvuldig worden behandeld.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zullen de gegevens worden verwijderd.
Statistische informatie en andere gegevens die niet tot personen of instellingen kunnen worden teruggeleid, kunnen door arbo match vrij ter beschikking worden gesteld aan derden.