Eenheidsdiploma EHBO

In een aantal gevallen is het niet voldoende om te volstaan met Bedrijfshulpverleners. Uit de Risico inventarisatie en evaluatie kan men filteren of men niet alleen moet volstaan met BHV ers, maar ook andere specialiteiten in huis moet hebben, zoals EHBO ers.

Toelatingseis:
Er worden geen specifieke eisen aan gesteld.

Doelstelling:
Hulpverlenen aan de mens in nood.

Deelnemers:
Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus bedraagt 12 personen. Overschrijdt u dit aantal personen, dan overlegt arbo match met u over de mogelijkheden.

Lesmateriaal:
De laatste druk van het lesboek van Het Oranje Kruis.

Inhoud:
In de cursus Eenheidsdiploma E.H.B.O., uitgegeven door Het Oranje Kruis, komen de volgende onderdelen aan de orde:
–    stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
–    stilstand van de bloedsomloop
–    uitwendige wonden
–    ernstige bloedingen
–    shock en brandwonden
–    botbreuken, kneuzingen en verstuikingen
–    oogletsels, vergiftigingen, e.d.

Opleidingsduur:
De cursus Eenheidsdiploma E.H.B.O. wordt in drie dagen verzorgd.

Lestijden:
Van 08.30 uur – 16.30 uur. In overleg met arbo match is het mogelijk de lestijden aan uw wensen aan te passen.

Examen:
Doordat onze instructeurs bevoegd zijn, kijken en toetsen zij het niveau van de cursist tijdens de lessen en met behulp van een examen waarin de bekwaamheid van de cursist wordt beoordeeld. Bij een goede beoordeling ontvangt de cursist het EHBO-diploma.

Locatie:
Extern: Leslocatie arbo match bv. te Dronten.
In-company: Van de opdrachtgever vragen wij t.b.v. de opleiding een instructieruimte ter beschikking te stellen, voorzien van een whiteboard, markers, een projectiescherm en een gelegenheid om praktische oefeningen uit te voeren.